Doradztwo i nadzór


- Doradztwo i nadzór na etapie projektowania

- Doradztwo i nadzór w trakcie inwestycji

- Audyty budynków istniejących

- Testy odbiorowe

- Uzgadnianie dokumentacji

- Realizacja zaleceń pokontrolnych

- Dokumentacja przetargowa

- Dostosowanie oddziałów przedszkolnych

- Inwentaryzacja przepustów instalacyjnych

- Szkolenia

Dokumentacja


- Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

- Scenariusze pożarowe

- Ekspertyzy stanu technicznego budynków

- Operaty przeciwpożarowe

- Komputerowe symulacje rozwoju pożaru i pracy      instalacji oddymiania

- Ocena zagrożenia wybuchem

- Plany ewakuacji

Projektowanie


- Systemy sygnalizacji pożarowej

- Instalacje tryskaczowe

- Instalacje oddymiania


Szanowni Państwo,

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem w ochronie przeciwpożarowej. Wykonujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, ekspertyzy, analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i inne dokumenty, które możecie Państwo znaleźć w zakładce „usługi”.

Wykonujemy dokumentację zarówno wielkokubaturowych centrów handlowych, magazynów i obiektów produkcyjnych, jak i mniejszych obiektów. W zespole realizującym zadania pracuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej.

Świadczymy również usługi w języku angielskim.

Symulacje rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania

Wykonujemy symulacje rozwoju pożaru i pracy instalacji oddymiania przy wykorzystaniu programu Pyrosim oraz Fire Dynamics Simulator. W ramach tej usługi otrzymują Państwo dokumentację w wersji papierowej z komentarzem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz na życzenie nagranie w wersji elektronicznej.